RODO - PINB

 A A
Przejdź do treści

Menu główne:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, że:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Gliwice z siedzibą przy ul. Ziemowita 1, 44-100 Gliwice, adres email: pinb.gliwice@wp.pl, strona internetowa: pinbgliwice.pl

2)      Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email:pinb.gliwice@wp.pl;

3)      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: w celu prowadzenia postępowań administracyjnych oraz egzekucyjnych, prowadzenia rejestrów zawiadomień o rozpoczęciu i zakończeniu budowy.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. E oraz art. 9 ust. 2 lit c, f RODO w związku z art. 83 ustawy Prawo budowlane.

4)      Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, innym organom administracji publicznej. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu;

5)      Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7)      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie traktowane jako prawnie nieskuteczne złożenie wniosku;

8)         Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego